Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Izid in zaključek dokapitalizacije

  6. 1. 2015

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Izid in zaključek...

  Preberi več
 • Results and conclusion of the capital increase

  6. 1. 2015

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Results and conclusion of...

  Read more
 • Predčasen odkup in umik dela obveznic

  19. 12. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila in umaknila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 1.000.000,00 EUR. Na podlagi določil...

  Preberi več
 • Partial repurchase and cancelation of bonds

  19. 12. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. has executed a partial repurchase and cancelation of bonds with the ticker symbol DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) in total nominal value of EUR 1,000,000.00. On...

  Read more
 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2015

  19. 12. 2014

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 31. redni seji dne 9. 12. 2014 potrdil finančni koledar za poslovno leto 2015. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2015

  19. 12. 2014

  On its 31st regular session on 9 December 2014, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2015. Deželna banka Slovenije d. d....

  Read more
 • Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

  8. 12. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Izid in zaključek prvega...

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije d. d. recapitalization information

  8. 12. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Results and conclusion of...

  Read more
 • Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014

  20. 11. 2014

  V obdobju prvih devetih mesecev leta 2014 je banka poslovala uspešneje kot v enakem obdobju preteklega leta. Iz tekočega poslovanja je banka realizirala višji operativni dobiček pred...

  Preberi več
 • Release of the Banks performance results for the nine months ended 30 September 2014

  20. 11. 2014

  In the nine months to September 2014 the Banks operating results improved compared to the same period last year. The Banks operating profit for the period before impairments and provisions, and...

  Read more
 • Ponudba delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti

  3. 11. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi odločbe ATVP za potrditev...

  Preberi več
 • Public Offering of Shares of Deželna banka Slovenije d. d.

  3. 11. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Today, the 3 November...

  Read more
 • Objava sklepov 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  15. 10. 2014

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 30. redne skupščine z dne 14. oktobra 2014. Sklepi skupščine bodo 15. oktobra 2014 objavljeni na spletnih straneh AJPES-a (www.ajpes.si), od...

  Preberi več
 • Resolutions of the 30th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  15. 10. 2014

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. hereby discloses the resolutions passed by the 30th Annual General Meeting, held on 14 October 2014. This notice will be published on 15...

  Read more
 • Sklic 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  12. 9. 2014

  Na podlagi 242. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami in dopolnitvami), v skladu z 2. točko Odredbe Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001 z dne 24. junija 2014,...

  Preberi več
 • 30th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  12. 9. 2014

  Pursuant to Article 242 of the Banking Act (Official Gazette RS No 131/06, with amendments and supplements) and item 2 of the Bank of Slovenia Decree PBH-24.20-014/14-001 dated 24 June 2014 and...

  Read more
 • Objava Nerevidiranega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2014

  14. 8. 2014

  V prvem polletju 2014 je banka poslovala uspešneje kot v enakem obdobju preteklega leta. Iz tekočega poslovanja je banka realizirala višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami...

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije Group Unaudited Interim Report for the first half year 2014

  14. 8. 2014

  In the six months to June 2014 the Banks operations results improved compared to the same period in 2013. The realised operating profit for the period before impairments and provisions, and before...

  Read more
Nazaj na vrh