Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2014

  20. 3. 2015

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto...

  Preberi več
 • Publication of the audited Annual Report of Deželna banka Slovenije Group for the financial year 2014

  20. 3. 2015

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the audited Annual Report of Deželna banka...

  Read more
 • Sklic 31. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  20. 3. 2015

  Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 13. januarja 2015 in...

  Preberi več
 • 31st Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  20. 3. 2015

  Pursuant to the provisions of the valid Slovene Companies Act, with reference to Articles 41, 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarized clean copy dated 13 January 2015,...

  Read more
 • Izid in zaključek dokapitalizacije

  6. 1. 2015

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Izid in zaključek...

  Preberi več
 • Results and conclusion of the capital increase

  6. 1. 2015

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Results and conclusion of...

  Read more
 • Predčasen odkup in umik dela obveznic

  19. 12. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila in umaknila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 1.000.000,00 EUR. Na podlagi določil...

  Preberi več
 • Partial repurchase and cancelation of bonds

  19. 12. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. has executed a partial repurchase and cancelation of bonds with the ticker symbol DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) in total nominal value of EUR 1,000,000.00. On...

  Read more
 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2015

  19. 12. 2014

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 31. redni seji dne 9. 12. 2014 potrdil finančni koledar za poslovno leto 2015. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2015

  19. 12. 2014

  On its 31st regular session on 9 December 2014, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2015. Deželna banka Slovenije d. d....

  Read more
 • Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

  8. 12. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Izid in zaključek prvega...

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije d. d. recapitalization information

  8. 12. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Results and conclusion of...

  Read more
 • Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014

  20. 11. 2014

  V obdobju prvih devetih mesecev leta 2014 je banka poslovala uspešneje kot v enakem obdobju preteklega leta. Iz tekočega poslovanja je banka realizirala višji operativni dobiček pred...

  Preberi več
 • Release of the Banks performance results for the nine months ended 30 September 2014

  20. 11. 2014

  In the nine months to September 2014 the Banks operating results improved compared to the same period last year. The Banks operating profit for the period before impairments and provisions, and...

  Read more
 • Ponudba delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti

  3. 11. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi odločbe ATVP za potrditev...

  Preberi več
 • Public Offering of Shares of Deželna banka Slovenije d. d.

  3. 11. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby makes the following announcement: Today, the 3 November...

  Read more
 • Objava sklepov 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  15. 10. 2014

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 30. redne skupščine z dne 14. oktobra 2014. Sklepi skupščine bodo 15. oktobra 2014 objavljeni na spletnih straneh AJPES-a (www.ajpes.si), od...

  Preberi več
 • Resolutions of the 30th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  15. 10. 2014

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. hereby discloses the resolutions passed by the 30th Annual General Meeting, held on 14 October 2014. This notice will be published on 15...

  Read more
Nazaj na vrh