Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Letni dokument objavljenih informacij

  7. 5. 2014

  Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s...

  Preberi več
 • Annual Document of Published Information

  7. 5. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing its annual document in which all...

  Read more
 • Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013

  25. 4. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto...

  Preberi več
 • Publication of the audited Annual Report of Deželna banka Slovenije Group for the financial year 2013

  25. 4. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the audited Annual Report of Deželna banka...

  Read more
 • Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

  30. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d. je...

  Preberi več
 • Increase of the capital of the subordinated company DBS Leasing d. o. o.

  30. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the valid legislation, the company Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the following notification: Deželna banka...

  Read more
 • Preklic prevzemne namere

  28. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d.,...

  Preberi več
 • Withdrawal of the takeover intention

  28. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. is hereby making the following announcement. Deželna banka...

  Read more
 • Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku

  17. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih...

  Preberi več
 • Announcement of important business event

  17. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. is hereby making the following announcement. Pursuant to...

  Read more
 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2014

  20. 12. 2013

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 18. redni seji dne 16. 12. 2013 potrdil finančni koledar za poslovno leto 2014. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2014

  20. 12. 2013

  On its 18th regular session on 16 December 2013, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2014. Deželna banka Slovenije d. d....

  Read more
 • Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013

  20. 11. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je v devetih mesecih leta 2013 poslovala uspešno. Dosegla je višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami, ki je znašal 7.447 tisoč EUR (1-9 2012:...

  Preberi več
 • Release of the Banks performance results for the first nine months of 2013

  20. 11. 2013

  The operations of Deželna banka Slovenije d. d. in the nine months of 2013 were successful. The Banks operating profit before impairments and provisions was up to EUR 7,447 thousand (1–9 2012: EUR...

  Read more
 • Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

  19. 11. 2013

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d. je...

  Preberi več
 • Increase of the capital of the subordinated company DBS Leasing d. o. o.

  19. 11. 2013

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the valid legislation, the company Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the following notification: Deželna banka...

  Read more
 • Predčasen odkup dela obveznic

  16. 10. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 24.500.000,00 EUR. Na podlagi določil Pravil...

  Preberi več
 • Partial repurchase of bonds

  16. 10. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. has executed a partial repurchase of bonds with the ticker symbol DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) in total nominal value of EUR 24,500,000.00. On the basis of...

  Read more
Nazaj na vrh