Izredni limit

Izredni limit vam omogoča, da si privoščite večje nakupe.

Prednosti

 • Preprost dostop do dodatnih sredstev, ki so višja od zneska rednega limita.
 • Plačilo obresti samo za znesek denarnih sredstev v limitu.
 • Časovno fleksibilno črpanje in vračanje sredstev v znesku limita.
 • Nenamenska poraba sredstev.
 • Oseben pristop in svetovanje.

 

Komu je namenjen?

Fizičnim osebam, ki imajo pri DBS odprt zlati, osebni, študentski ali upokojenski račun.

 

Kontakt

Več informacij pri vašem osebnem skrbniku oziroma v katerikoli naši poslovalnici.

Značilnosti

 • Limit se odobri na podlagi pisne vloge za izredni limit na transakcijskem računu.
 • Doba izrednega limita je odvisna od vrste računa (največ 12 mesecev).
 • Vrste limita:
  • brez zavarovanja,
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici,
  • z drugimi oblikami stvarno-pravnega zavarovanja.

 

Pogoji

 • Prosilec limita:
  • mora biti polnoletni državljan Republike Slovenije,
  • mora biti redno zaposlen, upokojenec ali kmetovalec,
  • ne sme imeti ob odobritvi izrednega limita neplačanih oz. neporavnanih zapadlih obveznosti iz predhodno odobrenih izrednih limitov ali kreditov pri banki,
  • mora prejemati plačo oz. druge redne prejemke na transakcijski račun pri banki za čas trajanja limitne pogodbe; kmet pa se zaveže, da bo usmerjal prihodke na račun pri banki najmanj za obdobje, za katero je odobren izredni limit na DBS zlatem ali DBS osebnem računu.

SISBON

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah med podpisnicami Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti posameznikov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Deželna banka Slovenije d.d., kot član sistema, lahko dostopa do podatkov v SISBON in uporablja te podatke za naslednje namene: ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca v zvezi s sklenitvijo novega kreditnega posla, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla oziroma vključenega dajalca kreditov oz. je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjavo zapadlih obveznosti, reševanjem reklamacije komitenta, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v SISBON. Vpogled v SISBON se izvede pred sklenitvijo novega posla, tudi pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

 

Pravice posameznikov

V skladu z ZCKR se posameznikom zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBON prek spletne aplikacije – Moj SISBON, posameznik pa lahko vloži zahtevo za seznanitev pri Banki Slovenije ali članu sistema SISBON. Aplikacija Moj SISBON posamezniku omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem posamezniku obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij. Posameznik lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije Moj SISBON.

Več informacij poiščite na strani SISBON

Odpreti račun pri nas je preprosto

Odprite račun s storitvami po vaši želji

Izberite račun, ki vam najbolj odgovarja, storitve pa dodajajte poljubno. Imamo širok nabor računov za odrasle, za mlade, za upokojence in za kmetovalce.

Oglejte si račune

Pričnite s postopkom menjave banke

Strokovni svetovalci v Deželni banki Slovenije vam bomo z veseljem pomagali pri zamenjavi banke. Najlažje bo, da se oglasite v najbližji poslovalnici.

Poiščite poslovalnico
 
Želite postati naša stranka?

Preverite širok nabor poslovnih transakcijskih računov in ugodnosti.

Preverite ponudbo transakcijskih računov

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje